miércoles, 12 de junio de 2013

El próximo 15 de junio tendrá lugar la tercera marcha contra los recortes en l'horta nord...

En esta ocasión, como en la segunda, será en metro de FGV, e ira recogiendo a todas y todos, los/las participantes a lo largo del trayecto desde Rafelbunyol a Valencia, para concentrarnos durante 20 minutos en la estación de Xativa, para unirnos posteriormente a la manifestación de la Cimera Social...

Las reivindicaciones en este caso se centran en Educación, con la LOMCE y los recortes en centros educativos, Sanidad y Transporte Publico.

En el cartel figuran las horas de paso por cada población...

lunes, 20 de mayo de 2013


situacio de FGV en L'Horta Nord


SITUACIÓ DE FGV-METROVALENCIA A L'HORTA NORD

 

Maig de 2013

Les retallades en sanitat, educació, serveis públics, serveis socials, etc., signifiquen un robatori al conjunt de la ciutadania, que veu com les empreses públiques són gestionades per consorcis privats que socialitzen les pèrdues mentre que en privatitzen els beneficis, aprimant les plantilles amb ERO injusts i sobredimensionats, emparats en una reforma laboral que aboca les persones treballadores a perdre qualsevol dret i garantia.

 

La situació actual de FGV és un reflex del que ocorre en la resta del país a les empreses públiques. Les retallades en el servei i en la qualitat que s’hi ofereix als usuaris i a les usuàries es tradueix en un constant i lamentable deteriorament. D’aquesta manera es deixa indefenses totes les persones que utilitzen aquesta forma de mobilitat ecològica i social a l’Horta nord.

 

Les polítiques neoliberals actuals tenen l’objectiu molt clar d’acabar amb els serveis públics i, conseqüentment, d’esprémer encara més la ciutadania més modesta, retallant allò essencial, mentre que es balafia en altres àmbits totalment innecessaris en nom de la falsa modernitat i l’ostentació.

 

METROVALENCIA disposa de tots els requisits necessaris per a ser el referent en el model de gestió i de qualitat prestada. A més a més, compta amb un espai social propi i importantíssim, en el qual pràcticament no existeixen competidors i que assegura uns nivells d’ocupació que demostren que, amb unes freqüències i qualitats acceptables, les persones usuàries hi responen.

 

Fa tan sols uns pocs dies finalitzà en FGV la negociació d’un acomiadament col·lectiu que afecta 310 persones, amb la qual cosa s’incrementarà la supressió de trens i desapareixerà totalment el personal treballador de les estacions. Fet i fet, les persones majors i les més desafavorides seguiran sent les més afectades.

 

Tot aquest sacrifici és, segons la Generalitat Valenciana, per a reduir uns costos als ciutadans de 11 M€ en cinc anys, i obliden completament que fa solament uns pocs mesos es va implantar un sistema de conducció automàtica, per un cost de més de 30 M€, que teòricament serviria per a augmentar la freqüència de les circulacions, motiu totalment fals, ja que solament uns dies després s’hi va produir una substancial disminució del servei. Així mateix, les operacions de compra de material autopropulsat en els últims temps podríem considerar-la de desastrosa, ja que continuen sense prestar servei, i deteriorant-se, 16 unitats que costaren quasi 112 M€.

 

Des de la Plataforma “No Retallades Horta Nord” hem iniciat una campanya de mobilitzacions en el transport que ve a sumar-se a totes aquelles que ja tenim en marxa en els àmbits d’educació i de sanitat. Així doncs, exigim:

 

·         La restauració del personal treballador a les estacions de la comarca.

·         La reposició dels trens suprimits en horaris que afecten les persones treballadores i estudiants.

·         La garantia de seguretat en la circulació i la qualitat del servei que requereix un transport d’aquestes característiques.

·         Augment de la franja horària, que quede de 5 h a 0,00 h amb una freqüència de pas de 10 minuts en dies laborables i de 15 minuts en festius.

 

Per tot açò, des de la Plataforma “No Retallades Horta Nord” realitzarem un acte reivindicatiu el pròxim dissabte 18 de maig, que s’iniciarà a Rafelbunyol a les 11,11 h i finalitzarà a les 14 h a Almàssera. Farem concentracions de 20 minuts a les estacions de La Pobla de Farnals, Massamagrell, Museros, Albalat, Foios i Meliana. A més a més, també lliurarem, tant als ajuntaments de la comarca com a la Generalitat Valenciana i FGV, un document amb totes les nostres alternatives i reivindicacions amb la finalitat de millorar-ne el servei.

 

EL DIA 18 DE MAIG NECESSITEM EL VOSTRE SUPORT

PER UN SERVEI PÚBLIC DE QUALITAT

PLATAFORMA “NO RETALLADES HORTA NORD”

manifest de la plataforma

MANIFEST
PLATAFORMA NO RETALLADES HORTA NORD
 
La Plataforma NO RETALLADES Horta Nord està compromesa en la defensa

d’uns serveis públics eficaços i eficients; en la defensa d’una gestió pública de les

pensions i les prestacions per desocupació que garantesca l’equilibri, la solidaritat i la

cohesió social; en la defensa d'una educació pública de qualitat; en la defensa d’una

sanitat publica preventiva i de qualitat al servei de tota la societat sense exclusions; en

la defensa d’unes polítiques de benestar social que garantesquen l’atenció a la

dependència; en la defensa d’un transport públic sostenible i a l’abast de tothom; en la

defensa d’unes polítiques d’habitatge que consideren la llar un dret i no un luxe ni una

mercaderia que beneficie la banca i les grans empreses constructores i immobiliàries;

en la defensa de la promoció de la llengua pròpia i la cultura com a fonaments d’una

societat més democràtica, més igualitària i més lliure.

De cap manera volem que s’utilitze la crisi com una coartada per a desmantellar

l’estat de benestar social, la capacitat crítica de la ciutadania i la protesta social.

Perquè tenim el convenciment que l'eixida de la crisi és molt diferent a la que s’està

aplicant tant en Espanya com a Europa. L’eixida de la crisi ha d’estar basada en el

diàleg i el respecte a les persones, que tracte de manera radical els problemes reals i

defense els drets socials i individuals conquistats gràcies a la lluita i l’esforç de la

ciutadania i equipare els drets i obligacions de forma igual per a tots els ciutadans i

ciutadanes i aplique de forma progressiva la fiscalitat.

Des de la
Plataforma NO RETALLADES Horta Nord ens sentim obligats a alçar la

veu i a fer arribar les nostres propostes a la societat amb la finalitat de convocar a la

reflexió i a l’acció col·lectiva. Entre els objectius que perseguim es troben els següents:

1. Sensibilitzar la ciutadania de la comarca en la defensa d’uns serveix públics

que garantesquen l’equitat, la qualitat i la universalitat de la sanitat, de

l’educació, transport públic i dels serveis socials.

2. Coordinar accions amb d’altres plataformes i associacions de la comarca.

3. Recollir, sistematitzar i difondre la informació disponible sobre el

funcionament dels serveis públics de la comarca.

4. Recollir les queixes ciutadanes, ser interlocutors i dirigir-se a les

administracions que corresponga.

5. Denunciar públicament aquelles situacions que comporten un

deteriorament i retallada dels serveis públics de la comarca: retallada de

serveis d’atenció primària i urgències en els centres de salut; retallada de

materials i recursos sanitaris; ajornament o increment del temps d’espera en

la visita a especialistes; supressió d’unitats escolars en centres d’educació

infantil i primària; disminució de professorat en els centres d’educació

secundària; augment de la ràtio; cessió de sòl públic per a la construcció de

centres escolars privats; etc.

A hores d’ara volem denunciar que els recursos públics destinats a pal·liar la greu

situació d’atur s’han reduït de manera dràstica tant per part del SERVEF com per part

dels ajuntaments de la comarca. Pensem, per tant, que cal promoure de manera

urgent un pla de formació per a la gent jove i la gent major de 50 anys que en facilite la

incorporació al món laboral.

Segons les previsions d’organismes solvents, la falta de polítiques adequades fa

que l’economia valenciana siga de les que més tardaran a recuperar-se i eixir d’aquesta

situació d’empobriment de les classes mitjanes i més desafavorides. A més a més, tota

aquesta situació es veu agreujada per la corrupció generalitzada en l’àmbit de la

política institucional; el balafiament en infraestructures o bé innecessàries o mal

aprofitades (Aeroport de Castelló, circuit urbà de Fórmula 1 de València, etc.); i la mala

gestió de serveis bàsics (increments desmesurats del rebut de la llum, la taxa de fem, o

el rebut de l’aigua).

Per totes aquestes qüestions, ens declarem bel·ligerants davant de tanta

injustícia i solidaris amb el patiment de la gent.

PLATAFORMA “NO RETALLADES HORTA NORD”